مشخصات مدیرکل

 23

مهندس محمدرضا خلیلی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

 

تلفن محل کار:5-38495001 (051)

نمابر: 38495001 (051)