لوگو  

نشانی: مشهد، خیابان کوهسنگی،نبش کوهسنگی 12 ساختمان ادارات کل و سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طبقه هفتم اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی

شماره تلفن های تماس: 4-38495001 (051)

شماره نمابر: 38495005 (051)

پست الکترونیکی: KhorasanRazavi@ict.gov.ir

لوکیشن اداره کل