جاذبه های گردشگری

جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری (منبع: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان)

آمارهای مختلفی از ورود زائران و گردشگران به این استان وجود دارد که از 20 تا 28 میلیون نفر در نوسان است که وجود مرکزی واحد برای بررسی میزان دقیق گردشگران و زائران و ارایه یکدست این آمار می‌تواند کمک موثری برای برنامه‌ریزی‌های مختلف از نظر حمل و نقل، اقامت و سایر نیازها باشد.

با توجه به عرصه مورد نیاز برای احداث تأسیسات گردشگری اعم از اقامتی و پذیرایی و زیر ساخت های مورد نیاز در این محدوده جغرافیایی به حسب ظرفیت و مساحت عرصه در چهار سطح محلی (‌با حداقل سی هکتار ) ، استانی (‌حداقل پنجاه هکتار ) ، ملی ( حداقل یکصد هکتار ) و بین المللی ( حداقل سیصد هکتار ) ‌سطح بندی می شود . لیکن سطح بندی نهایی آن براساس شاخص های مربوط ، با توجه به سطح خدمات و سرمایه گذاری انجام یافته توسط سازمان مشخص می گردد.تعداد مناطق نمونه گردشگری استان اعم از مصوبات سفرهای استانی در بهمن ماه 1390 حدود 31 مورد بوده است.

 

- نگاهی به امکانات و وضعیت گردشگری در استان

در استان تعداد 967 واحد اقامتی اعم از هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر در پایان سال 1390 وجود داشته است که حدود 50 درصد مراکز اقامتی کشور را تشکیل می دهد.لازم به ذکر است که در پایان سال 1389 تعداد آنها 936 واحد بوده است و در نتیجه واحد­های اقامتی استان درسال 1390 در مقایسه با سال 1389 به تعداد 31واحد و معادل 3/3درصد رشد داشته است.

 

- مجموعه های فرهنگی تاریخی

مجموعه فرهنگی تاریخی توس، مجموعه فرهنگی تاریخی باغ-آرامگاه نادر، قصر خورشید، مجموعه قطب الدین حیدر، قدمگاه، آرامگاه خیام، آرامگاه عطار، آرامگاه اسرار، مزار جام

 

- اثار تاریخی استان

مسجد کبود گنبد، برج علی آباد، قنات قصبه، برج رادکان، کاروانسرای زعفرانیه، مصلی سبزوار، رباط شرف، مدرسه غیاثیه خرگرد، آس بادهای نشتیفان، آرامگاه پیر پالان دوز، خانه حاج حسین ملک، کاروانسرای شاه عباسی